Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2021, 72

Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.06.2021 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve linna 2021. a esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Määrusega võetakse vastu Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisadele:
  1) Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve koondeelarve (Lisa 1);
  2) Kohtla-Järve linna 2021. aasta põhitegevuse tulude esimene lisaeelarve (Lisa 2);
  3) Kohtla-Järve linna 2021. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve (Lisa 3);
  4) Kohtla-Järve linna 2021. aasta investeerimistegevuse esimene lisaeelarve (Lisa 4);
  5) Kohtla-Järve linna 2021. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve (Lisa 5);
  6) Kohtla-Järve linna 2021. aasta likviidsete varade muutus (Lisa 6).

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa 1. Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve koondeelarve

Lisa 2. Kohtla-Järve linna 2021. aasta põhitegevuse tulude esimene lisaeelarve

Lisa 3. Kohtla-Järve linna 2021. aasta põhitegevuse kulude esimene lisaeelarve

Lisa 4. Kohtla-Järve linna 2021. aasta investeerimistegevuse esimene lisaeelarve

Lisa 5. Kohtla-Järve linna 2021. aasta finantseerimistegevuse esimene lisaeelarve

Lisa 6. Kohtla-Järve linna 2021. aasta likviidsete varade muutus

/otsingu_soovitused.json