Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Laeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2013, 19

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 30.07.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja omavalitsuse volikogu valimiste seaduse § 10 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskonna moodustamine

  (1) Moodustada Laeva valla haldusterritooriumil üks valimisjaoskond nr 1.

  (2) Valimisjaoskonna piirid ühtivad Laeva valla haldusterritooriumi piiridega.

§ 2.   Valimisjaoskonna hääletamisruumi asukoht

  (1) Hääletamisruum asub Laeva Kultuurimaja ruumides, aadressil Väänikvere tee 6, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond.

  (2) Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kes hääletavad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.

  (3) Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Laeva valla täpsusega.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavalitsuse 13.01.2011 määrus nr 1 „Valimisjaoskonna moodustamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Kurs
Vallavanem

Helen Mägi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json