Teksti suurus:

Loksa Linnavolikogu 15.12.2011.a määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord“ muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2019, 2

Loksa Linnavolikogu 15.12.2011.a määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.07.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 6 lg 3 alusel.

§ 1.   Muuta Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määruse nr 32 „Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, nende kasutamise ja liitumistasu võtmise kord“ paragrahvi 2 punkti 30 sõnastust järgmiselt:


„30) Abonenttasu on tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest sõltumata kasutamisest.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json