SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolduskulu piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.08.2023, 2

Hoolduskulu piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 16.05.2023 nr 4
RT IV, 01.08.2023, 6
jõustumine 04.08.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.07.2023RT IV, 02.08.2023, 105.08.2023

Sotsiaalhoolekande seaduse § 221 lõike 3 alusel võib kohaliku omavalitsuse üksus kehtestada sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulude tasumise piirmäära. Sotsiaalhoolekande seaduse § 221 lõike 2 nimetatud kuludeks on hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud, tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud, koolituse ja supervisiooni kulud.
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 3 "Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" § 1 lõike 2 kohaselt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine.

§ 1.   Hoolduskulu piirmäär

  Hoolduskulu piirmäär Põhja-Pärnumaa valla elanikule on 550 eurot kuus.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 01. juulist 2023. a.
[RT IV, 02.08.2023, 1 - jõust. 05.08.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json