Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks” muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2015, 7

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks” muutmine

Vastu võetud 26.08.2015 nr 26
jõustumine 01.10.2015

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 ning alkoholiseaduse § 73 p 5 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks” tehakse järgmised muudatused:

  1) määruse lisa 1 punkt 5.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5.2 Alkoholiseaduse §-de 68, 69 ja 71 alusel:”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2015.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json