ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 70

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

Vastu võetud 26.08.2015 nr 37
RT IV, 02.09.2015, 9
jõustumine 05.09.2015, rakendatakse alates 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 27.02.2016, 1201.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi eluasemekulude piirmäärad.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamise alused

 (1) Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse sotsiaalselt põhjendatud eluasemekulud arvesse neid kuluartikleid, mille kohta esitatakse kuludokumendid.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 pere kohta. Juhul kui tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, võetakse kulude arvestamisel aluseks üldpind.

 (4) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnana kahetoalise korteri puhul korteri üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.  Eluasemekulude piirmäärad
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud kehtestatud piirmäärade ulatuses järgmiselt:
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]
 1) üür 1 euro1m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 0,80 eurot normpinna 1m2 kohta kuus;
 4) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 7 eurot ühe inimese kohta kuus ning 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 5 eurot 1 m2 kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse mittekaugkütte maksumus kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1m2 kohta kuus (01. oktoobrist kuni 30. aprillini) kütteperioodil;
 7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus vastavalt tegelikele kulutustele, kuid mitte rohkem kui kolm 17 kg ballooni maksumust kalendriaastas;
 9) maamaksukulu piirmäär hüvitatakse kuni 0,25 eurot 1m2 kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud vastavalt kasutatavale eluruumile, hüvitatav piirmäär on kuni 0,35 eurot 1m2 kohta kuus;
 11) olmejäätmete veotasu hüvitatakse vastavalt tegelikele kulutustele kuus.

 (2) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete aluse ja toimetulekutoetuse taotlusavalduse (vastavalt lisadele 1 ja 2) alusel.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekukulude vahendite arvelt.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2015.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeva peale avalikustamist.