Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 "Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2022, 2

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 "Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 25.08.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrust nr 29 "Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muudetakse järgmiselt:
  1) § 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:
"13) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sealhulgas intressi ja eluasemekindlustuse makse) kulu kuni 14,00 eurot 1 m2 kohta kuus."

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2022.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json