Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2022, 3

Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 25.08.2022 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla arengukava (lisa 1).

§ 2.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Saue valla eelarvestrateegia (lisa 2).

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. augusti 2021. aasta määrus nr 17 "Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine" ja Saue Vallavolikogu 30. septembri 2021. aasta määrus nr 19 "Saue valla teehoiukava 2022-2026".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saue valla arengukava 2022-2035

Lisa 2 Saue valla eelarvestrateegia 2022-2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json