Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2013, 3

  Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.09.2013 nr 11

  Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 12. märtsi 2013. a määruse nr 1 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lõike 1 alusel.

  § 1. Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2018 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2. Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 26. septembri 2012 määrus nr 14 „Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine“ (RT IV, 30.01.2013, 10).

  § 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raul Peetson
  Volikogu esimees

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2018