ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2014, 17

Üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 24.09.2014 nr 3
jõustumine 01.11.2014

Määrus kehtestatakse Järvakandi Vallavolikogu 24.09.2014 otsuse nr 8 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Järvakandi valla munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäär.

§ 2.  Üüri piirmäära mõiste

 (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu Järvakandi valla munitsipaalomandis olevate eluruumide kasutamise eest.

 (2) Järvakandi valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üür arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

§ 3.  Üüri piirmäär

  Järvakandi valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks on 1.20 eurot ühe ruutmeetri eest.

§ 4.  Kõrvalkulud

 (1) Kõrvalkuludeks on tasud teenuste ja tegude eest, mis on seotud Järvakandi valla munitsipaalomandis olevate eluruumide kasutamisega.

 (2) Haldusteenuse tasu on 0.17 eurot ühe ruutmeetri eest.

 (3) Maja remondireservi tasu on 0.26 eurot ühe ruutmeetri eest.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. novembril 2014 .

 (2) Tunnistada alates 1. novembrist 2014 kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 1.12.2010 määrus nr 17 „Üüri kehtestamine Järvakandi valla munitsipaaleluruumidele“.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär