ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 kuni 2026 kinnitamine

Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 kuni 2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 1

  Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 kuni 2026 kinnitamine

  Vastu võetud 17.09.2015 nr 64
  jõustumine 05.10.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub üldises korras.

  Niina Neglason
  Volikogu esimees

  Lisa Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 (kaartide ja teiste lisadega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel)

  /otsingu_soovitused.json