Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kihnu valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni vastuvõtmine

Kihnu valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.04.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 2

  Kihnu valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni vastuvõtmine

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 11

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel

  § 1.   Võtta vastu „Kihnu valla arengukava 2012 – 2020“ uues redaktsioonis vastavalt lisale 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 18. veebruari 2015 määrus nr 2 „Kihnu valla arengukava 2012–2020 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Paal Põlluste
  Volikogu esimees

  Lisa Kihnu valla arengukava 2015–2020

  /otsingu_soovitused.json