Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Koeru valla arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamine uues redaktsioonis

Koeru valla arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamine uues redaktsioonis - sisukord
  Väljaandja:Koeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 10

  Koeru valla arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamine uues redaktsioonis

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja Koeru Vallavolikogu 25.05.2006. a määruse nr 16 „Koeru valla põhimäärus” § 44¹ lõike 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Koeru arengukava aastateks 2013-2024 (lisatud) uues redaktsioonis.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Koeru Vallavolikogu 25.09.2014 määrus nr 20 "Koeru valla arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamine uues redaktsioonis“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Aldo Tamm
  vallavolikogu esimees

  Lisa Arengukava

  /otsingu_soovitused.json