EttevõtlusToetused

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja“ statuut

Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja“ statuut - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 11

Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja“ statuut

Vastu võetud 24.09.2015 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viljandi Linnavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi linna tiitel „Ettevõtluse edendaja“ (edaspidi tiitel) omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi ettevõtluse arengule.

  (2) Tiitel omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle registreeritud elukoht või asukoht on Viljandi linn või kelle juhitava või kellele kuuluva ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi linn.

§ 2.   Tiitli määramine

  (1) Igal aastal omistatakse kuni kaks tiitlit.

  (2) Ettepaneku tiitli kandidaatide kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  (3) Tiitli kandidaadid esitatakse igal aastal 31. detsembriks Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) aadressil Linnu tänav 2, 71020 Viljandi või e-postiga [email protected]. Linnavalitsuse ettevõtluskomisjon ja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) majanduskomisjon valivad „Ettevõtluse edendaja“ ühiskandidaadi(-d) jaanuarikuus toimuval komisjonide ühiskoosolekul ja esitavad ühisettepaneku tiitli saajate osas volikogu koordinaatorile hiljemalt üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit. Ühiskoosolekul on õigus teha ettepanekuid sarnase sisuga ettepanekute liitmiseks ja sellest tulenevalt täiendamiseks. Ühiskoosoleku kutsub kokku majanduskomisjoni esimees.

  (4) Volikogu määrab tiitli(-d) linnavalitsuse ettevõtluskomisjoni ja volikogu majanduskomisjoni ühisettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  (5) Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta tiitli(-d) välja andmata.

  (6) Tiitel (või tiitlid) antakse üle Viljandis toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval üritusel, vajadusel tiitli saajale sobival ajal.

  (7) Tiitli saanud isiku nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.03.2013 määrus nr 154 „Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja“ statuut“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peep Aru
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json