Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viljandi linna aasta noore preemia

Viljandi linna aasta noore preemia - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 12

  Viljandi linna aasta noore preemia

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 59

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.   Viljandi linna aasta noore preemia (edaspidi preemia) määratakse tunnustusena Viljandi linna noorele vanuses 7–26 aastat või Viljandi linnas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on olnud teistele linna noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

  § 2.   Preemia määramisel arvestatakse saavutusi linna noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises kalendriaasta jooksul.

  § 3.   Igal aastal määratakse üks 1000 euro suurune (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist) preemia. Preemia saaja nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  § 4.   Ettepanekuid preemia kandidaatide kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  § 5.   Viljandi Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Noorte Volikogule (edaspidi noorte volikogu).

  § 6.   Preemiakandidaadid esitatakse igal aastal 31. detsembriks. Noorte volikogul on õigus sarnase sisuga ettepanekuid liita ja sellest tulenevalt täiendada. Noorte volikogu arutab esitatud kandidatuurid läbi ning esitab oma ettepaneku volikogu koordinaatorile üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  § 7.   Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) määrab preemia noorte volikogu ettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  § 8.   Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.

  § 9.   Preemia kantakse preemia saaja arvelduskontole jooksva aasta 24. veebruariks. Preemia saaja tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  § 10.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määrus nr 35 „Viljandi linna aasta noore preemia“.

  § 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  Linnavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json