Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna kultuuripreemia

Viljandi linna kultuuripreemia - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 15

  Viljandi linna kultuuripreemia

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 62

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.   Viljandi linna kultuuripreemia (edaspidi preemia) määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule (isikute grupile) või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või saavutuse eest kultuuri valdkonnas.

  § 2.   Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel kultuuri valdkonnas, tulemuslikkust kultuurielu korraldamisel, panust kultuurielu propageerimisel.

  § 3.   Igal aastal määratakse kuni kaks preemiat. Preemia suurus on 1000 eurot (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist). Preemia saaja nimi (nimed) kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  § 4.   Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  § 5.   Preemia kandidaadid esitatakse iga aasta 31. detsembriks. Viljandi Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon).

  § 6.   Komisjon arutab kandidatuurid läbi. Komisjonil on õigust sarnase sisuga ettepanekud liita ja sellest tulenevalt täiendada. Komisjon valib esitatud kandidaatide hulgast eelistatuimad kandidaadid ja esitab ettepaneku volikogu koordinaatorile üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  § 7.   Volikogu määrab preemia(d) komisjoni ettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  § 8.   Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.

  § 9.   Preemia kantakse preemia saaja arvelduskontole jooksva aasta 24. veebruariks. Preemia saaja tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  § 10.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määrus nr 39 „Viljandi linna kultuuripreemia“.

  § 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  Linnavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json