Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna spordipreemia

Viljandi linna spordipreemia - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 16

  Viljandi linna spordipreemia

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 64

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.   Viljandi linna spordipreemia (edaspidi preemia) määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule (isikute grupile) või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest spordivaldkonna edendamisel või saavutuse eest spordi valdkonnas.

  § 2.   Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid kalendriaasta vältel saavutatud sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust spordielu arendamisel, korraldamisel ning propageerimisel.

  § 3.   Igal aastal määratakse kuni kaks preemiat, millest üks määratakse kuni 21 aastasele noorele sportlasele. Preemia suurus on 1000 eurot (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist). Preemia saaja nimi (nimed) kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  § 4.   Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  § 5.   Preemia kandidaadid esitatakse iga aasta 31. detsembriks. Viljandi Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon).

  § 6.   Komisjon arutab kandidatuurid läbi. Komisjonil on õigust sarnase sisuga ettepanekud liita ja sellest tulenevalt täiendada. Komisjon valib esitatud kandidaatide hulgast eelistatuimad kandidaadid ja esitab ettepaneku volikogu koordinaatorile üks päev enne jaanuarikuu linnavolikogu istungit.

  § 7.   Volikogu määrab preemia(d) komisjoni ettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  § 8.   Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.

  § 9.   Preemia kantakse preemia saaja arvelduskontole jooksva aasta 24. veebruariks. Preemia saaja tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  § 10.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 26.11.2004 määrus nr 43 „Viljandi linna spordipreemia“.

  § 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json