Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna teatripreemia

Viljandi linna teatripreemia - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 08.02.2022, 32

  Viljandi linna teatripreemia

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 65
  RT IV, 02.10.2015, 17
  jõustumine 05.10.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.01.2022RT IV, 08.02.2022, 1111.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.   Viljandi linna teatripreemia (edaspidi preemia) määratakse väljapaistva tegevuse eest teatrikunsti edendamisel Viljandi linnas. Preemia määratakse Viljandi linnas tegutsevale füüsilisele isikule või kollektiivile või Viljandi teatrites etenduste lavaletoomisel osalenud külalislavastajale või külalisnäitlejale.

  § 2.   Preemia määramisel arvestatakse konkreetseid saavutusi kalendriaasta vältel nii lavakunsti viljelemisel kui ka teatrialase tegevuse kajastamisel meedias.

  § 3.   Igal aastal määratakse üks preemia. Preemia suurus on 1500 eurot (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist). Preemia saaja nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  [RT IV, 08.02.2022, 11 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022]

  § 4.   Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  § 5.   Preemia kandidaat esitatakse iga aasta 31. detsembriks. Viljandi Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon).

  § 6.   Komisjon arutab kandidatuurid läbi. Komisjonil on õigust sarnase sisuga ettepanekud liita ja sellest tulenevalt täiendada. Komisjon valib esitatud kandidaatide hulgast eelistatuima kandidaadi ja esitab ettepaneku volikogu koordinaatorile üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  § 7.   Volikogu määrab preemia komisjoni ettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  § 8.   Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.

  § 9.   Preemia kantakse preemia saaja arvelduskontole jooksva aasta 24. veebruariks. Preemia saaja tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  § 10.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json