Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 19

Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte

Vastu võetud 24.09.2015 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte nimetus määratakse tunnustusena ettevõttele (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus), mille asukoht ja/või üks põhitegevuse koht on Viljandi linn ning mille tegevus on kalendriaasta jooksul aidanud kaasa linna laste ja noorte elu-olu parandamisele.

§ 2.   Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte määramine

  (1) Igal aastal määratakse üks Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte.

  (2) Ettepaneku Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte kandidaadi kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  (3) Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte kandidaadid esitatakse Viljandi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsusele) igal aastal 31. detsembriks.

  (4) Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Noorte Volikogule (edaspidi noorte volikogu).

  (5) Noorte volikogul on õigus sarnase sisuga ettepanekuid liita ja sellest tulenevalt täiendada. Noorte volikogu esitab kandidaatide seast oma ettepaneku Viljandi Linnavolikogule (edaspidi volikogu) üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  (6) Volikogu määrab Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte noorte volikogu ettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  (7) Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte nimetuse välja andmata.

  (8) Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  (9) Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte nimetuse saanud ettevõtte nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

§ 3.   Jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määrus nr 42 „Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peep Aru
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json