Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2019-2022

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2019-2022 - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 3

Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2019-2022

Vastu võetud 25.09.2018 nr 10
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 3 - 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 ning Keila linna põhimääruse § 44 lõike 1 ja § 46 lõigete 1 - 3 alusel.

§ 1.   Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine

  (1) Võtta vastu Keila linna eelarvestrateegia 2019-2022 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025“ osana vastavalt lisale 1.

  (2) Võtta vastu "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2019-2022 vastavalt lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 29.08.2017 määruse nr 9 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021“ lisadena kinnitatud:
  1) Keila linna eelarvestrateegia 2018-2021;
  2) Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2018 – 2021.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees

Lisa Lisa 1 Eelarvestrateegia 2019-2022

Lisa Lisa 2 Tegevuskava 2019-2022

/otsingu_soovitused.json