Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 18

  Kadrina valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.09.2018 nr 13

  Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 26 ja Kadrina valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 11 Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Võtta vastu lisaeelarve, millega muudetakse Kadrina Vallavolikogu 2018. aasta 28. veebruari määrusega nr 11 ”Kadrina valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine” vastuvõetud eelarve tulusid ja kulusid vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 2018. aasta lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json