Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine

Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2019, 6

Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 26.09.2019 nr 31

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 37 lõike 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 alusel ning tuginedes „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra“ § 11 lõikele 1, Nõo Vallavolikogu 27.02.2014 määrusega nr 4 kehtestatud „Arengukava koostamise korra“ § 2 lõikele 2 ja „Nõo valla arengukava 2037“ peatükile 7.

§ 1.   Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla eelarvestrateegia 2020 – 2023 (lisatud).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia 2020 - 2023

/otsingu_soovitused.json