ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sangaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021

Sangaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021 - sisukord
  Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 17

  Sangaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021

  Vastu võetud 21.12.2009 nr 7

  Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” §-i 4 lõige 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Sangaste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021 (lisatud).

  § 2.  Volikogu 8. juuli 2004. a määrus nr 10 “Sangaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2004-2015 vastuvõtmine” tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 25. detsembril 2009. a.

  Rando Undrus
  Volikogu esimees

  Lisa Sangaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021

  Lisa 1 Sangaste valla pikaajalised investeeringud

  Lisa 1a Sangaste valla lühiajalised investeeringud

  Lisa 2 Tellija eritingimused