KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 30

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 29.04.2004 nr 6
KO 2004, 137, 1265
jõustumine 05.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.201009.11.2010

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) §-i 22 lg 1 p 362, Sangaste Vallavolikogu määrab:
1. Kehtestada koerte ja kasside pidamise eeskiri (lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks volikogu 25.06.1998 määruse nr 5 ”Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” punkt 1.3.
3. Määrus jõustub 05.05.2004.

Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri