ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Sangaste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 35

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 17.09.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” §-i 14 lõige 2 ja Sangaste Vallavolikogu 2. detsembri 1999. a määrusega nr 8 kinnitatud “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra” punkti 2 alusel ning tuginedes vee-ettevõtja Ühismajandamise osaühingu taotlusele.

§ 1.  Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

  Kehtestada Sangaste aleviku, Keeni küla ja Lossiküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind (koos käibemaksuga) järgmiselt:
 1) tasu võetud vee eest 18.00 krooni/m3;
 2) tasu reovee ärajuhtimise eest 24.00 krooni/m3.

§ 2.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse 15. augusti 2001. a määrus nr 1 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Kaido Tamberg
Vallavanem

Janno Sepp
Vallasekretär