HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord - sisukord
  Väljaandja:Sangaste Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 36

  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

  Vastu võetud 17.03.2011 nr 1

  Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-i 10 lõige 1 alusel.

  § 1.  Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressina on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Sangaste vald, on elukohajärgseks munitsipaalkooliks Keeni Põhikool.

  § 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2011. a.

  Kaido Tamberg
  Vallavanem

  Janno Sepp
  Vallasekretär