ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 37

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 17.04.2003 nr 2

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387) §-i 3 lg 3 ja §-i 5 lg 21, Sangaste Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (lisatud).
2. Määrus jõustub 01.05.2003.

Eduard Aamer
Volikogu esimees

Lisa Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri