Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kaevetööde eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 38

Kaevetööde eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2003 nr 6

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) §-i 22 lg 1 p 361, Sangaste Vallavolikogu määrab:
1. Kehtestada kaevetööde eeskiri (lisatud).
2. Määrus jõustub 01.01.2004.

Tatjana Laadi
Volikogu aseesimees

Lisa Kaevetööde eeskiri