Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kadrina valla „Aasta Tegija“ statuut

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2016, 35

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kadrina valla „Aasta Tegija“ statuut

Vastu võetud 28.10.2015 nr 43
RT IV, 04.11.2015, 9
jõustumine 07.11.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2016RT IV, 02.11.2016, 1505.11.2016

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev statuut kehtestab kord aastas vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava „Aasta Tegija„ auhinna ning sellega kaasneva tunnistuse ja rahalise preemia määramise korra.

 (2) „Aasta Tegija” auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust isikule või ettevõttele, kes on oma valdkonnas tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

 (3) Isikut või ettevõtet, kellele on omistatud „Aasta Tegija” auhind, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

§ 2.  Aasta Tegija auhinna andmise alused

 (1) „Aasta Tegija“ auhind antakse tunnustusena isikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Kadrina valla arengut.

 (2) „Aasta Tegija“ auhinda antakse välja kolmes kategoorias:
 1) kultuuri/hariduse valdkonnas;
 2) ettevõtluse/majanduse valdkonnas;
 3) spordi valdkonnas.

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) „Aasta Tegija” auhinna kandidaate võivad esitada era- ja juriidilised isikud ning organisatsioonid ja ühendused jooksva aasta 5. detsembriks. Ettepanekud koos põhjendustega esitada kirjalikult valla kantseleisse või valla üld e-posti aadressile.
[RT IV, 02.11.2016, 15 - jõust. 05.11.2016]

 (2) „Aasta Tegija“ auhinna saaja valimiseks korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud Kadrina Vallameedia Nõukoda rahva hääletuse, mis viiakse läbi Kadrina valla interneti kodulehekülje kaudu kui ka Kadrina Valla Raamatukogus ja tema filiaalides, kus on võimalik hääletussedeliga hääletada.

 (3) Igas „Aasta Tegija“ kategoorias pannakse rahva hääletusele viis (5) nominenti, millised valib välja Kadrina Vallameedia Nõukoda. Hääletamine toimub jooksva aasta 15. jaanuarini.

 (4) Kadrina Vallameedia Nõukoda teeb kokkuvõtte rahva hääletusest ja esitab hääletustulemused vallavolikogule kinnitamiseks.

 (5) Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta „Aasta Tegija“ auhinna välja jätmata.

§ 4.  „Aasta Tegija“ auhinna üleandmine

 (1) „Aasta Tegija” auhind antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema poolt pidulikult valla avalikul üritusel. Teade „Aasta Tegija” auhinna määramise kohta avaldatakse valla ajalehes „Kodukant” ja valla koduleheküljel internetis aadressil www.kadrina.ee.

 (2) „Aasta Tegija“ auhinna saajale antakse vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt vastav tunnistus. Tunnistused on numereeritud vastavalt nende väljaandmise järjekorrale.

 (3) „Aasta Tegija” auhinnaga kaasneva rahalise preemia suuruseks on igas kategoorias 1000 eurot. Rahaline preemia ei sisalda riiklikke makse, sealhulgas tulumaksu.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json