Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2021

Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2016, 36

  Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2017-2021

  Vastu võetud 20.10.2016 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2017 – 2021 vastavalt käeoleva määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 01.10.2015.a määrus nr 8 „Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2016 – 2019“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Ervins Veitsurs
  Volikogu esimees

  Lisa Viru-Nigula valla eelarvestrateegia 2017 – 2021

  /otsingu_soovitused.json