Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023

Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023 - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 1

  Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023

  Vastu võetud 24.10.2018 nr 45

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 ja § 591 alusel.

  § 1.   Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023 võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Jäätmekava avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

  § 3.   Kehtetuks tunnistatakse:

   
    1) Vändra Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määrus nr 22 „Vändra valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine“ (RT IV, 29.12.2015, 7);
    2) Halinga Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 20 „Are, Halinga ja Sauga valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2020“ (RT IV, 23.12.2015, 14);
    3) Vändra Alevivolikogu 26. augusti 2015 määruse nr 9 „Vändra alevi jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine“ (RT IV, 05.09.2015, 3).

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülle Vapper
  Volikogu esimees

  Lisa Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023

  /otsingu_soovitused.json