Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 7

Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine

Vastu võetud 24.10.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:

 
  1) Halinga Vallavolikogu 15. veebruari 2017 määrus nr 2 „Haigushüvitise maksmine“ (RT IV, 18.02.2017, 16);
  2) Vändra Alevivolikogu 16. veebruari 2017 määrus nr 4 „Haigushüvitise maksmine“ (RT IV, 21.02.2017, 14);
  3) Tootsi Vallavolikogu 16. veebruari 2017 määrus nr 2 „Haigushüvitise maksmine“ (RT IV, 23.02.2017, 44);
  4) AVändra Alevivolikogu 19. novembri 2015 määrus nr 16 „M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamine“ (RT IV, 01.12.2015, 6);
  5) Halinga Vallavolikogu 19. oktoobri 2011 määrus nr 19 „Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu kinnitamine“ (RT IV, 22.06.2012, 44);
  6) Tootsi Vallavolikogu 14. oktoobri 2010 määrus nr 13 „Huviringide juhtide töö tasustamise kord“ (RT IV, 05.02.2013, 18).

§ 2.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 17 „Pädevuse delegeerimine“ § 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse § 1 punktid 4 ja 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2019 ja § 1 punktid 1-3, 6 ja § 2 jõustuvad 5. novembril 2018.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json