HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Põhikooli arengukava 2018 – 2022 kinnitamine

Jõhvi Põhikooli arengukava 2018 – 2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 36

Jõhvi Põhikooli arengukava 2018 – 2022 kinnitamine

Vastu võetud 30.10.2018 nr 7

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 31 „Jõhvi Põhikooli põhimäärus“ § 4 lõike 8 ja Jõhvi Vallavolikogu 14. september 2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Põhikooli arengukava 2018 – 2022 (lisatud 21-l lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Lõpetada käesoleva määruse jõustumisel Jõhvi Vallavalitsuse 12. detsembri 2017 määruse nr 1 „Jõhvi Põhikooli arengukava 2017–2020 kinnitamine“ kehtivus.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Max Kaur
Vallavanema kohustes

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Põhikooli arengukava 2018–2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json