Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastuvõtmine

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 38

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 16.10.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lg 7 ning Tõrva Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 25 „Tõrva valla põhimäärus“ § 59 lõike 8 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 võetakse vastu vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Helme Vallavolikogu 14.10.2016 määrus nr 15 „Helme valla arengukava 2010 – 2025“;
  2) Helme Vallavolikogu 25.11.2016 määrus nr 17 „Helme valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021“;
  3) Hummuli Vallavolikogu 12.10.2016 määrus nr 49 „Hummuli valla eelarvestrateegia 2017-2021 ja arengukava 2017-2021 vastuvõtmine“;
  4) Põdrala Vallavolikogu 14.10.2015 määrus nr 12 „Põdrala valla arengukava 2010-2025“;
  5) Põdrala Vallavolikogu 13.10.2016 määrus nr 11 „Põdrala valla eelarvestrateegia 2017-2021“;
  6) Tõrva Linnavolikogu 14.10.2014 määrus nr 15 „Tõrva linna arengukava 2014-2025 kinnitamine“;
  7) Tõrva Linnavolikogu 08.08.2017 määrus nr 12 „Tõrva linna eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

Lisa Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 -2023 lisa 1 Tõrva valla profiil

Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023 lisa 2 Eelarvestrateegia tabelid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json