Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 52

Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024

Vastu võetud 25.10.2018 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364, jäätmeseaduse § 59 lõike 1 ja Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 39 „Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 6 lõike 7 ja lõike 8 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 (lisatud).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017 määrus nr 12 „Alajõe valla jäätmekava aastateks 2017-2018“;
  2) Mäetaguse Vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 34 „Mäetaguse valla jäätmekava vastuvõtmine aastateks 2015-2021“.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud määruste alusel antud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json