Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 80

Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 26.10.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve


Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve kogumaht on 2 142 259 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-4.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa 1 Koond

Lisa 2 Tulud

Lisa 3 Kulud

Lisa 4 Investeeringud

/otsingu_soovitused.json