Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvestrateegia 2023-2026

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2022, 15

Mustvee valla eelarvestrateegia 2023-2026

Vastu võetud 26.10.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 37 ning Mustvee Vallavalitsuse 01.03.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Mustvee valla eelarvestrateegia aastateks 2023 – 2026“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavolikogu 13.10.2021 määrus nr 16 „Mustvee valla eelarvestrateegia 2022-2025“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

Lisa  Mustvee valla eelarvestrateegia aastateks 2023 – 2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json