Teksti suurus:

Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 16 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2022, 16

Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 16 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 26.10.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 16 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine muutmine˜

  Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 16 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine˜ paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„(1) Mustvee valla lasteaedade ja koolide koosseisu kuuluvate lasteaiarühmade osaliste kulude katmisel lapsevanemate poolt tasutava osa (kohatasu) määraks on 3% palga alammäärast ühe lapse kohta kuus.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json