Teksti suurus:

Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2011, 11

Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 24.04.2008 nr 10
KO 2008, 83, 1212
jõustumine 02.05.2008

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 34 ning Albu Vallavolikogu 24. oktoobri 1997. a määrusega nr 18 kinnitatud „Albu valla asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korrast” ning võttes arvesse vallavolikogu majanduskomisjoni ettepaneku, Albu Vallavolikogu määrab:

1. Moodustada Albu Vallavalitsuse hallatava asutusena Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus.

2. Kinnitada Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse põhimäärus (juurde lisatud).

3. Määrus jõustub 2. mail 2008. a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees

Lisa VALGEHOBUSEMÄE SUUSA- JA PUHKEKESKUSE PÕHIMÄÄRUS