Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2013, 17

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 28
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida ruumiandmete seaduse § 54 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ja lahendamine vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

Olev Liblikmann
volikogu esimees