HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tori Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Tori Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tori Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 19.12.2012 nr 13
RT IV, 08.01.2013, 27
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2014RT IV, 02.12.2014, 701.01.2015

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3, 4 alusel.

§ 1.  Vanemate poolt kaetava osa määr

  Tori Lasteaia rahastamisel on vanemate poolt kaetava osa määraks 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast jooksval eelarve aastal.
[RT IV, 02.12.2014, 7 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.  Vanemate poolt kaetava osa tasumine

 (1) Vanematepoolse osa tasumine toimub kõikide kuude, v.a. juulikuu eest, millal lasteaed on suveperioodiks suletud.

 (2) Lapsevanem, kelle laps alustab esmakordselt lasteaias käimist kuu teisest poolest (peale 15. kuupäeva), tasub õppe- ja kohamaksu 50%.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.