Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 23

Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks

Vastu võetud 26.11.2014 nr 30
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 3, § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 alusel ja kooskõlas Rahandusministeeriumi 17.01.2001. a määrusega nr 10 kehtestatud maamaksuseaduse rakendamise korraga.

§ 1.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada Kuusalu valla haldusterritooriumil maamaksumäärad 2015. aastaks:

  (2) hinnatsoonides H0352001, H0352002, H0352006, H0352008, H0352009 ja H0352011 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,0% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,1% maa maksustamishinnast aastas;

  (3) hinnatsoonides H0423015-H0423017 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,3% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,4% maa maksustamishinnast aastas;

  (4) hinnatsoonides H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014 kõikide sihtotstarvete ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 1,2% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,0% maa maksustamishinnast aastas (v.a esimesed 7000 m²);

  (5) hinnatsoonides H0352007, H0352010 kõikide sihtotstarvete (v.a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,5% ja maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast aastas;

  (6) kõikides hinnatsoonides (v.a H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014) elamumaa sihtotstarbe osas 2,5%, elamumaa koosseisus oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Avaldada määrus ajalehes Sõnumitooja, valla koduleheküljel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json