HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine ühe õpilase kohta Ridala valla haridusasutustes 2015. majandusaastal

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine ühe õpilase kohta Ridala valla haridusasutustes 2015. majandusaastal - sisukord
Väljaandja:Ridala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 40

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine ühe õpilase kohta Ridala valla haridusasutustes 2015. majandusaastal

Vastu võetud 27.11.2014 nr 2
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, lg 3 punkti 1, § 30 lg 1 punkti 3; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5; Ridala valla põhimääruse § 7 lg 2, lg 3, § 34 lg 1 punkti 3 ning haldusmenetluse seaduse alusel.

§ 1.  Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

 (1) Kinnitada 2015. majandusaastal õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta Ridala valla munitsipaalkoolides 2 124 eurot aastas (177 eurot kuus).

 (2) Kinnitada 2015. majandusaastal õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta Ridala valla munitsipaallasteaedades 3 000 eurot aastas (250 eurot kuus).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.a.

Toomas Schmidt
Vallavanem

Igor Pogodin
Vallasekretär