Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 45

Avinurme valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Kinnitada Avinurme valla eelarvestrateegia 2015-2018 vastavalt määruse lisadele.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa 1 Avinurme valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Eelarvestrateegia valdkonniti

Lisa 3  Eelarvestrateegia tabelina

/otsingu_soovitused.json