Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2014, 49

Saue valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 1, "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse" § 26 lõike 3 ja Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010. aasta määruse nr 15 "Saue valla põhimäärus" § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2014. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisaeelarve muudatused