Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Saaga tee 9c kinnistul asuvale sildumiskohale kohanime määramine

Saaga tee 9c kinnistul asuvale sildumiskohale kohanime määramine - sisukord
  Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2015, 28

  Saaga tee 9c kinnistul asuvale sildumiskohale kohanime määramine

  Vastu võetud 25.11.2015 nr 360

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ja § 7 lg 1, ruumiandmete seaduse § 54 lg 1 ja lg 2, kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 1 ja lg 2, Luunja Vallavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 11-3 "Kohanimeseaduse rakendamine" p 1, p 2 ja p 3 ning Silvernet Group OÜ ettepaneku alusel.

  § 1.   Määrata Luunja vallas Kikaste külas Saaga tee 9c (katastritunnus 43203:001:0278) kinnistul asuvale sildumiskohale kohanimeks Saaga sadam, vastavalt määruse lisas 1 toodud asendiskeemil näidatud asukohas (koordinaadid X=6475081.9 ja Y=674912).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Anderson
  Vallavanem

  Aime Ustav
  Vallasekretär

  Lisa 1  Saaga sadama asukoha asendiskeem Maa-ameti kaardiserveri väljavõttel

  /otsingu_soovitused.json