Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Avinurme valla terviseprofiili ja tegevuskava 2016-2020 kinnitamine

Avinurme valla terviseprofiili ja tegevuskava 2016-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2015, 45

Avinurme valla terviseprofiili ja tegevuskava 2016-2020 kinnitamine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 39

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 10 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Avinurme valla terviseprofiil ja tegevuskava 2016-2020 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa Avinurme valla terviseprofiil ja tegevuskava

/otsingu_soovitused.json