Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve

Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2015, 47

  Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 26.11.2015 nr 71

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-dega 5-12, § 26 lõigetega 1 ja 3 ning Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määrusega nr 109 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ning Viljandi Linnavolikogu 31. 08.2011 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 4 lõikega 13 ja §-ga 11 ning arvestades Viljandi Linnavolikogu 29.01.2015 määrust nr 49 „Viljandi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine“.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  linnavolikogu esimees

  Lisa Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json