Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 - sisukord
Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2016, 2

Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Vastu võetud 24.10.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Aseri valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 07.12.2015 määrus nr 17 „Aseri valla eelarvestrateegia 2016-2019“.

Riho Kutsar
volikogu esimees

Lisa Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

/otsingu_soovitused.json