Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pihtla valla arengukava 2015-2021 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020

Pihtla valla arengukava 2015-2021 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020 - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2016, 26

  Pihtla valla arengukava 2015-2021 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020

  Vastu võetud 24.11.2016 nr 11

  Määruse andmise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7.

  § 1.  Võtta vastu Pihtla valla arengukava 2015-2021 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  Tiit Kaasik
  volikogu esimees

  Lisa Pihtla valla arengukava 2015-2021

  Lisa Pihtla valla eelarvestrateegia 2017-2020